Shqyrtime më shumë
Dyqan

Reklamat

Interesuar në Reklamim me ne?

Ads Link Text:
Reklama link teksti janë vendosur në pjesën e sipërme të djathtë të internetit në Featured Sites. Kjo lidhje do të jetë në të gjitha faqet e internetit.

Në muaj: 20 $ ne

Banners:
Parulla do të jetë e dukshme në të gjitha faqet e sitit.
Ju mund të zgjidhni të paguani javore ose mujore për hapësirën reklamuese ne do të ofrojë për ju.

Normat janë si më poshtë:

125 × 125 baner
Per Muaj: $ 70.us
Per 3 muaj: $ 175.us

468 × 60 baner
Per Muaj: $ 120.us
Per 3 muaj: $ 300.us

Kontaktit për Reklama:
webmaster@techtastic.ca

Share dhe Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
Google Search
Përkthyes
Regjistrohu për RSS

Chitika
Lidhje të Tjera